Yağmur suyu deşarjları için HUBER Yağmur Suyu Izgarası ROTAMAT® RoK2

Yağmur suyu tanklarında ve taşkanlarda katı maddelerin tutulması için otomatik temizlenen ızgara

 • Etkin katı madde ayrıştırma
 • Sürekli otomatik ızgara temizliği
 • Katı maddelerin giderimi
 • Limitli yük kayıpları bulunan deşarjlar için
 • Sağlam, az bakım gerektiren paslanmaz çelik tasarım

Ters yukarı akışlı ROTAMAT® RoK 2 ızgarası aşırı derecede düşük hidrolik dirençteki yüksek debiler için tasarlanmış ince ızgara grubuna aittir.

Daha Fazlası ...Kapat

Yağmur süresince ve sonrasında büyük miktarlarda kalıntı, birleşik ve ayrı kanalizasyon sistemlerinin yağmur suyu taşkanlarından akarsulara, nehirlere ve göllere boşaltılır. Özellikle tehlikedeki alıcı su ortamları ve doğa koruma alanları, yağmur suyu arıtımına ilişkin daha kapsamlı önlemlere gereksinim duymaktadır.

Ters yukarı akışlı yağmur suyu ızgarası ROTAMAT® RoK 2 ister yeni yapılarda ister yenilenen yapılarda olsun bu görev için ideal çözümü sunar. İki boyutlu ızgaradan geçirme işlemi sayesinde otomatik, verimli perfore plaka temizliği ile kombine bir katı madde tutma işlemi garanti edilir.

RoK 2 ızgaraları yatay olarak doğrudan taşkan savaklarının arkasına kurulur. Helezon ucu perfore plakanın yarı silindirine monte edilir. Yağmur suyu ızgara kanalının yatay, perfore yarı borusu içinden akarken katı maddeler tutulur. Uçlarına monte edilmiş bir fırça yardımı ile helezon, yarı dairesel ızgara kanalı içinde döner. Fırça, ızgarayı temizleyerek artıkları yavaşça kanalın sonuna doğru ittirir. Kanalın sonunda ızgara artıkları kanalizasyona geri döndürülür ve atıksu arıtma tesisine taşınır. Alternatif olarak, ızgara artıkları sonrasında bertaraf edilmek üzere pompa ile tesisten alınır. Yağmur koşulları oluştuğunda ızgara otomatik olarak çalışmaya başlar ve sonrasında tam otomatik olarak çalışmaya devam eder.

Avantajları

Avantajları

Izgara, taşkan savağın arkasına kurulur. Bu tasarım aşağıdaki olumlu sonuçları beraberinde getirir:

 • İki boyutlu (perfore plaka) ızgaradan geçirme işlemi vasıtasıyla optimum katı madde tutulması
 • Izgara artıkları kirli su tarafında kalır
 • Izgara verimi üzerinde sıfır mansap etkisi
 • Var olan yapılar içerisine problemsiz donanım yenileme çalışmalarının yapılması
 • Limitli yük kayıpları bulunan deşarj için mükemmel çözüm
 • Izgaranın tamamını batırma olasılığı

Dokümanlar

Uygulama raporları

Çalışma prensibi

Çalışma prensibi

Medya

Ürünler

Daha fazla ürün bilgisi edinin