HUBER Coanda Kum Yıkama Tesisi RoSF4

Tek bir sistem içinde kum ayırma, yıkama, susuzlaştırma

 • Azalan bertaraf maliyetleri
 • Coanda etkisi ile yüksek kum ayırma verimi
 • % 3’ten daha az organik içerik
 • Yüksek katı beslemesi
 • Dünya çapında 2,000’den daha fazla kurulum

COANDA Kum Yıkama Tesisi tek ve kompakt bir ünite içinde kum sınıflandırmayı ve kum yıkamayı kombine eder. COANDA etkisini kullanarak sınıflandırma işlemi devamlı olarak yüksek ayırma verimi ve göze çarpan bir yıkama performansı sağlamak için ayırma işlemi ile kombine edilebilir.

Daha Fazlası ...Kapat

Atıksu içindeki katılar (kum partikülleri, organik materyal) daha sonra partikül çökme hızına bağımlı, akış hızı azalımı ile kombineli akış farklılığından dolayı ayrılırlar ve deponun alt bölümünde aşağı batarlar. COANDA Kum Yıkayıcı içindeki mükemmel akış modeli 0,20 - 0,25 mm çaptaki kum partiküllerinin > % 95 oranında ayrılmasını sağlar.

Ayırma derecesi (partikül yoğunluğunun ve ölçüsünün etkisinden dolayı) ayrılacak katıların çökme hızına bağlıdır, böylece aynı zamanda organik materyallerde ayrılabilir.

Ayrılan kum daha sonra yıkanır, böylece mineral kum partiküllerine yapışan organik madde ayrılır. Organik materyalin çıkarılmasından sonra temiz kum, bir sınıflandırma helezonu aracılığıyla çıkarılır, statik olarak susuzlaştırılır ve bir konteyner içine deşarj edilir.

COANDA Kum Yıkama Tesisi içinde kalan organik materyal tesisten, tüm işleme bağlı olarak, otomatik fakat kesintili olarak çıkarılır, böylece tanımlı bir ayırma kapasitesi sabit şekilde mevcuttur.

Avantajları

Avantajları

COANDA Kum Yıkama Tesisi RoSF 4’ün avantajları

 • Önceki bir ek ızgara gerekmez (örneğin < 4 mm)
 • Azalan bertaraf maliyetleri
 • COANDA Etkisinden ve düşük yüzey taşma oranından dolayı 0,20 – 0,25 mm çaptaki kum partikülleri %95 oranında tutulur
 • < % 3’e kadar organik içerik azaltımı; yeniden kullanım mümkün
 • Yıkanan kumun çok yüksek KM içeriğine kadar susuzlaştırılması; yaklaşık %90 kuru madde
 • Yüksek kum ve çakıl ürünü
 • Kanalizasyondan, sel suyundan, yol süpürmelerinden kumun arıtımı için uygun
 • Çakıl ve taşlar parçalanmaz
 • Helezon minimize edilen aşınma için her iki uç üzerinde desteklenir
 • Kum besleme esnasında hat-üzerinde kum seviye ölçümü
 • Kum partikül ölçüsünden bağımsız kum seviye ölçümü
 • Kapalı, kokusuz tesis
 • Ayrı organik deşarjı organiklerin ayrı ek arıtımı için izin verir
 • Yüksek katı debileri için geniş çaptaki helezonlar
 • Paslanmaz çelik karıştırıcı ve helezon
 • Dünya çapında 2,000’den daha fazla kurulum müşteri memnuniyetinin kanıtını verir
 • Komple arıtım işlemleri içine entegre olmak için kolay
 • 3 m³/saate kadar katı madde debisi

Dokümanlar

Uygulama raporları

Çalışma prensibi

Çalışma prensibi

Медіа

Ürünler

Daha fazla ürün bilgisi edinin
https://www.huber.de//tr/ueruenler/kum-ayirma-ve-aritma/kum-yikama-sistemleri/huber-coanda-kum-yikama-tesisi-rosf4.html