HUBER breddvattensil ROTAMAT® RoK2

Självrensande galler för att behålla rens och skräp i avloppsystemet

 • Effektiv rensning av större partiklar och material
 • Kontinuerligt och automatisk självrengöring

 • Väl definierad rengrad

 • För lösningar med begränsade möjligheter att höja vattennivån uppström

 • Stabil, pålitlig lösning i rostfritt stål som i kräver mycket litet underhåll.

 

HUBERS RoK2 lösning består av en inverterad cylinderformad hålplåts silkorg tillhör en grupp av rensgaller som är designade för höga flöden med mycket litet hydralist motstånd. Tvådimensionell rensning med hjälp av hålplåt säkerställer en effektiv renings i kombination med automatisk rengöring av silen.

Läs merStäng

Under och efter större nederbörd samlas och spolas stora mängder skräp och i vissa fall bråte vidare med dagvattnet. Detta hamnar i många fall i dagvattensystemet eller i de kombinerade avlopps och dagvatten systemen. I och med utbyggnaden av blågröna stråk i stadsmiljön som är tänkta att översvämmas vid sådana tillfällen samlas skräp och bråte i dessa när vattnet rinner undan. HUBERS RoK2 är en utmärkt lösning på dessa utmaningar.

RoK2 installeras horisontellt direkt innan en breddkant. En skruvtransportör med en borste löper utmed hela den halvcylinderformade silkorgen. Breddvattnet rinner upp och igenom silkorgen och ut på andra sidan. Skräp och bråte stannas i silkorgen och transporteras med hjälp av skruven och borsten nedströms i avloppskanalen och tillbaka in i avloppsledningen för att rinna med avloppsvattnet vidare till reningsverket. Alternativt kan en avvattnande trasnportskruv installeras och renset avvattnas och transporteras till efterföljande soptunna. Skruven startar i samband med att vatten nivån överstiger breddkanten och stoppar när breddningen slutar. RoK2 passar utmärkt när platsen på breddsidan är begränsad.

Products

Benefits

Benefits

RoK2 installeras före breddkanten vilket ger följande fördelar:

 • Optimal rensning av avloppsvattnet då hålplåten innebär två dimensionell rensning
 • Lågt hydralist motstånd då det inte finns mottryck av vatten på andra sidan breddkanten
 • Optimal för installationer där det inte finns möjlighet att höja vattenytan uppströms
 • Enkelt och tydligt avlastning av renset
 • Enkelt att installera i befintliga breddstationer
 • Vattentät design, RoK1 tål att bli helt dränkt i händelse av ett 1000 års regn

Referenser

Downloads

Design Sketch

Design Sketch

Media

Begär ytterligare produktinformation