HUBER slamtork BT

HUBER´s slamtork BT  torkar slammet till över 90 %

HUBER´s slamtork BT är en av dom energieffektivaste torklösningarna för stora volymer av slam. Torken matas direkt från avvattning eller slamlager. Slammet extruderas på ett perforerat band. Slammet värms upp och avvattnas av en helix-loopad luftström. Överskottsvärmen från torken kan användas till uppvärmning av t.ex. en rötkammare. Slammet når 90 % TS vilket innebär att den biologiska processen har avstannat och slammet går därför att lagra under längre tid i big bags, silo eller annan lagring. Det torkade slammet har pellets form och kan användas som bränsle för att skapa energi.

Torkning av slam, speciellt avloppsslam har på flera håll i Europa varit en väl etablerad teknik för att minska volym och vikt.

Erfarenhet och kundönskemål från tidigare torksystem har drivit på utvecklingen av HUBER’s slamtork. Vi möter högt ställda krav på automation, autonom drift, energieffektivitet, låga drift och underhållskostnader samt pålitlig drift.
Den modulbaserade designen ger oss stora möjligheter att installera i existerande byggnader eller till och med i berganläggningar.

Slamtorken består av två perforerade transportband. Det avvattnade slammet sprids ut med speciell teknik på det övre bandet som stegvis transporteras in i torken. Det effektiva luftflödet, som värms av varmvatten mellan 90 och 145 grader, fläktar genom det undre och övre bandet. Slammet som ligger utspritt på banden värms upp och vattnet i slammet ökar luftfuktigheten i luftflödet. Luften sugs ut ur segmentet och in i nästa segment samtidigt som bandet transporterar in slammet vidare. När det första bandet tar slut faller slammet ned på nästa band och transporteras tillbaka till samma sida som det matades in på, men en nivå ner. Genom att banden kan röra sig oberoende av varann kan variationer i inkommande TS hanteras. Den fuktmättade luften kondenseras genom en värmeväxlare och kondensationsenhet, och renas därefter med en tvåstegsscrubber. Slutligen leds luften igenom att bio eller kolfilter för att säkerställa att det inte kommer någon luktförorening ut från torken.

Den utgående värmen kan användas för att till exempel värma en rötkammare eller för att värma övriga reningsverket. Som energikälla kan i stort sett alla vanligt förekommande energislag användas; flis, biogas, fjärrvärme etc. I vissa fall kan överskottsvärme från till exempel ett pappersbruk eller annan industri nyttjas som värmekälla.
HUBER hjälper dig med att förstå hur torkning kan bli lönsamt för ditt reningsverk eller för din industri. Vi tittar på helheten, mass-, energi-, och ekonomiskbalans. Vi har erfarenhet från mer än 60 installationer runt i alla olika världsdelar.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Bandtork BT

  • Bästa möjliga energieffektivitet
  • Låga drift och underhållskostnader
  • Enkel och logisk drift
  • Fullt automatiserad
  • Säker drift i enlighet med explosionsrisk direktivet ATEX – EU Direktiv 2014/34/EU and 1999/92/EG
  • Låga utsläpp och luktfri drift tack vara väl beprövad utluft hantering
  • Torr, stabil och lagringsbar produkt med mer än 90% TS

Downloads

Downloads

Referenser

Referenser

Design Sketch

Design Sketch

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation