HUBER slamtork BT

HUBER´s slamtork BT - bälttork löser torkbehov av kommunalt industrislam

 • Marknadsledande energieffektivitet
 • Helt Automatiserad – ingen bemanning på plats vid normalt drift
 • Enkel drift
 • Kompakt och modulbaseras design, helt i rostfritt stål
 • Låga underhållskostnader och lång livstid
 • Inga EX/ATEX zoner
 • Inga ång- eller tryckkärl

Läs merStäng

Torkning av slam, speciellt avloppsslam har på flera håll i Europa varit en väl etablerad teknik för att minska volym och vikt.

Erfarenhet och kundönskemål från tidigare torksystem har drivit på utvecklingen av HUBER’s tork BT. BT möte högt ställda krav på automation, autonom drift, energieffektivitet, låga drift och underhållskostnader samt pålitlig drift.
Den modulbaserade designen get oss stora möjligheter att installera i existerande byggnader eller till och med i berg anläggningar

BT torken består av två perforerade transportband. Det avvattnade slammet sprids ut med speciell teknik på det över bandet som stegvis transporteras in i torken. Det effektiva luftflödet, som värms av varmvatten mellan 90 och 145 grader, fläktar genom det under och övre bandet. Slammet som ligger utspritt på banden värms upp och vattnet i slammet ökar luftfuktigheten i luftflödet. Luften sugs ut ur segmentet och in i nästa segment samtidigt som bandet transporterar in slammet i näste segment. När det första bandet tar slut faller slammet ned på nästa band och transporteras tillbaka till samma sida som det matades in på, men en nivå ner. Genom att banden kan röra sig oberoende av varann kan variationer i inkommande TS hanteras. Den fuktmättde luften kondenseras genom en värmeväxlare och kondensations enhet, och renas därefter med en tvåstegsscrubber. Slutligen leds luften igenom att bio eller kolfilter för att säkerställa att det inte kommer någon luktförorening ut från torken.

Den utgående värmen kan användas för att t.ex. värma en rötkammare eller för att värma övriga reningsverket. Som energi källa kan i stort sett alla vanligt förekommande energislag användas; flis, biogas, fjärrvärme etc. I vissa fall kan överskottsvärme från till exempel ett pappersbruk eller annan industri nyttjas som värmekälla.
HUBER hjälper dig med att förstå hur torkning kan bli lönsamt för ditt reningsverk eller för din industri. Vi tittar på helheten, mass, energi och ekonomisk balans. Vi har erfarenhet från mer än 50 installationer runt i alla olika världsdelar.

Products

Fördelar

Fördelar

Advantages of the HUBER Medium-Temperature Belt Dryer BT

 • Dry, storable, hygienic product
 • Grainy, safe and easy to handle product
 • Reduced emissions and immissions owing to the well-proven exhaust air treatment system
 • Safe plant concept in compliance with ATEX -  EC directive 94/9/EG and 99/92/EG
 • Highest energy efficiency
 • Low costs for operation and maintenance
 • Very easy operation
 • Full automation

Referenser

Referenser

Downloads

Downloads

Design Sketch

Design Sketch

Media

Begär ytterligare produktinformation