HUBER skivförtjockare S-DISC

Unik slamförtjockare för effektiv slambehandling 

  • För reningsverk med upp till 200,000 PE

S-Disc eller ”Pucken” är en utmärkt slamförtjockare för små till mellanstora volymer. Hjärtat i maskinen är en lutande, långsam roterande filter skiva. Tunnslammet som blandas med polymer, sprids med hjälp av gravitationen och en fördelnings platta jämnt ut över skivans radie. Det flockade slammet stannar på plattan och vattnet silas igenom. Ovanför skivan sitter flera rader med ”plogar” som föser samman slammet och därmed skapas rörelse i slammet som frigör ytterligare vatten. På ”uppförssidan” av den roterande skivan ökar TS halten ytterligare och när slammet kommer till den högsta punkten på skivan sitter en avledare som leder det avvattnade slammet ut i utloppet. Utloppet är placerat klockan 1 och inloppet placerat kl 2 på skivan. Mellan klockan 1 och 2 sitter en spolramp på undersidan som backspolar filtret innan nytt slam flödar in. S-Disc har ett litet ytbehov i förhållande till volym som skall hanteras och litet underhållsbehov då filterskivan är i rostfritt stål och inte av polyester eller annat plastmaterial.

Products

Fördelar

Fördelar

 Fördelarna med HUBER slamförtjockare S-DISC

  • Låga driftskostnader tack vare utmärkt systemprestanda och enkel systemdrift
  • Minskning av slamvolym > 85 %
  • Typiskt förtjockningsresultat > 6 %
  • Låg polymerförbrukning
  • Specifik strömförbrukning < 0,03 kW/m³
  • Minimalt övervakningsbehov på mindre än 10 minuter per dag
  • Tvättvattenbehov på < 5 % av slamgenomflödet
  • Tvättvattentryck < 3 bar
  • Tyst maskin < 68 dB(A)

Referenser

Downloads

Design Sketch

Design Sketch

Media

Begär ytterligare produktinformation