HUBER Belt Thickener DrainBelt

Belt thickener for highly efficient sludge thickening

The trough-shaped design of the feed reactor ensures the optimal conditioning and uniform distribution of the sludge over the full width of the filter belt.

The filter belt is guided horizontally by a drive and a tensioning roller. Via a feed chute positioned above the tensioning roller the sludge is smoothly fed onto the filter belt and transported towards the sludge discharge point by the slowly travelling filter belt. The sludge flocks are then gently settling on the rotating filter cloth and the water separated by flocculation drains off by gravity. The sludge cake is taken off the filter belt by a plastic doctor blade mounted on the drive roller.

Läs merStäng

To improve filtration, the filter belt is equipped with pillow blocks that plough channels into the sludge cake thus facilitating water runoff from the sludge cake. As an option a ramp can be installed prior to the discharge to decelerate the sludge, which produces a sludge roll on the belt and further increases the thickening degree.

After the sludge has been taken off the belt by the doctor blade, the filter belt passes a spray nozzle bar that cleans the belt washing sludge particles out of the belt pores. The wash water is collected, separate from the clear filtrate from the thickening process, below the filter belt in a filtrate pan that is integrated in the plant housing.

During operation the clear filtrate is impounded in the collecting trough and can therefore be used as an intermediate storage tank for feeding the spray nozzle bar.

The thickened sludge is discharged into an integrated trough from where it is pumped off.

Fördelar

Fördelar

HUBER’s Bältförtjockare DrainBelt garantera låga driftkostander:

 • Effektiv iblandning av polymer i tunnslammet
 • Variabel hastighet på mixningen
 • Flödesoptimerad reaktortank
 • Varsam hantering av flockarna
 • Olika typer av band för olika slam och syften
 • Separat uppsamling av rejekt och spolvatten
 • Optimal användning av rejektvatten som spolvatten
 • Ingen återföring av kontaminerat spolvatten till rejektvattnet
 • Lång förtjockningszon och låg hastighet på bandet
 • Justerbara plogar för att optimera omvändningen i slammet på bandet
 • Möjlighet till ramp för att öka förtjockningsgraden
 • Lång livslängd på filterbandet
 • Enkelt underhåll genom välplacerad inspektionsluckor

Broschyrer

Broschyrer

Referenser

Design Sketch

Design Sketch

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation