HUBER Skruvpress S-PRESS

Robust, flexibel applicerbar avvattningsenhet

Flytande slam flockas med polymer och pumpas in i enflockningsreaktor där stora flockar av fasta partiklar produceras. Det flockade slammet rinner in i upp till två maskiner som är installerade parallellt. Skruvpressen består av en lutande silkorg i 0,25 mm kilformad tråd (wedge wire). Vattnet rinner igenom silkorgen medan de fasta partiklarna hålls kvar inuti silkorgen och därifrån transporteras upp genom den lutande silkorgen av en långsamt roterande skruv. Kontinuerlig avvattning av slamkakan sker i skruvpressen vid ett ökande tryck tack vare den koniska silkorgen, vilket minskar slamkakans volym i presszonen. Filtreringstrycket inuti maskinen kan justeras med hjälp av en presskona vid slamutmatningen. Borstarna på skruvvingarna rengör korgen från insidan och en roterande spolramp rengör den från utsidan.

Produkter

Benefits

Benefits

 Fördelar av HUBER Skruvpress S-PRESS

 • Minskning av slamvolym och massa på upp till 90 %
 • Okänslig för grova material, utformad för hög belastning av fasta partiklar
 • Mycket litet slitage tack vare skruvens rotationshastighet på < 5 rpm
 • Låg energi- och vattenförbrukning
 • Automatisk drift
 • Lågt underhållsbehov, inget behov av smörjning
 • Låga driftskostnader
 • Helt kapslad, luktfri anläggning
 • Låg ljudnivå < 68 dB(A)
 • Inga vibrationer
 • Pneumatiskt kontrollerat presskonsystem
 • Extra stabilt utförande för industriella applikationer
 • Mer än 700 framgångsrika installationer över hela världen

Referenser

Downloads

Design Sketch

Design Sketch

Media

Media

 
Begär ytterligare produktinformation