HUBER Coanda Sandtvätt RoSF4

HUBER Coanda sandtvätt RoSF4 sandtvätt kombinerar sandavskiljning och sandtvätt i en enda kompakt enhet. Genom att använda COANDA-effekten kan klassificeringsprocessen förbättras för att säkerställa en oavbruten hög separationseffektivet och ett utomordentligt tvättresultat (max 3 % glödförlust). Det finns fler än 2000 installationer över hela världen.

De fasta partiklar som finns i inflödet (sandpartiklar, organiska material) separeras då tack vare avledandet av flödet kombinerat med minskningen av flödeshastigheten (beroende på hastigheten av partiklarnas sedimentering) och sjunker ned till botten på tanken. Detta flödesmönster möjliggörs tack vare COANDA efffekten och leder till en > 95 % separation av sandkorn med diametern 0,20 – 0,25 mm. Separationsgraden beror på sedimenteringshastigheten hos de fasta partiklar som ska separeras (på grund av påverkan av partikeldensitet / storlek) så att även organiska material separeras.

Efter borttagning av det organiska materialet, transporteras den rena sanden bort av en transportskruv, avvattnas statiskt och matas därefter ut i en container. Det organiska materialet som är kvar i COANDA sandtvätten leds även det bort från RoSF4 automatiskt.

Fördelar

Fördelar

HUBER Coanda Grit Washing Plant RoSF4 fördelar

 • Hög avskiljning av sand och grus
 • Passande även för behandling av sand från kanaler, gatubrunnar, vägsand etc.
 • Ingen krossning av stenar och grus sker inuti anläggningen
 • Skruven har centrumaxel och har lagring i båda ändar för minimalt slitage
 • Som tillval med sandborttagning även under inmatning, tack vare sandnivåmätning on-line
 • Sluten, luktfri anläggning
 • Separata utlopp för organiska material och vatten tillåter möjlighet till särskild behandling av dessa
  båda delströmmar
 • Skruvar i stora storlekar / diameterar för högt genomflöde
 • Omrörare och utmatningsskruv i rostfritt stål
 • Mer än 2000 installationer över hela världen bevisar att kunderna är nöjda
 • Lätt att integrera i kompletta behandlingsprocesser

Broschyrer

Broschyrer

Referenser

Referenser

Design

Design

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation