HUBER Rundsandfång HRSF

HUBER Rundsandfång HRSF har en hög avskiljningseffektivtet tack vare inflödet i ytterkant som skapar en roterande rörelse. Den är kompakt och sparar därmed plats och kan levereras med tank av rostfritt stål eller kan monteras i betong tank.  Avskiljningen av sandpartiklar i HUBER rundsandfång HRSF förbättras av avloppsvattnets roterande rörelse. Avskiljningseffekten genereras av överlappning av vertikal nedåtgående rörelse och skapandet av centrifugalkraft som påverkar varje individuell sandpartikel. Den inre tankytan fungerar som avskiljningsområde.

För att öka avskiljningsområdet har HUBER rundsandfång HRSF ytterligare en avskiljningskona för pålitlig maximal avskiljningsprestanda. För förbättrad avskiljning av organiskt material från sanden kan man som tillval välja ett luftningssystem. Organiska komponenter hålls flytande och matas ut med vattenflödet ovanför avskiljningskonan. De avskiljda fasta partiklarna tas bort från anläggningen antingen direkt med hjälp av en integrerad skruv, eller pumpas till en sandavskiljare. Utformningen av HUBER Rundsandfång HRSF har testats och verifierats i samarbete med det tyska testinstitutet LGA.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER rundsandfång HRSF

  • Maximal separationseffektivitet tack vare ett ytterligare avskiljningsområde (avskiljningskona)
  • Kompakt, platsbesparande enhet
  • Sluten, luktfri anläggning
  • Helt tillverkad i rostfritt stål
  • Med integrerad skruv för sandavskiljning som tillval
  • Som tillval med tank i betong
  • Som tillval med skumseparator och luftning

Downloads

Downloads

Design Sketch

Design Sketch

Media

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation