HUBER Impellertvättpress WAP® SL

Impellertvättpress WAP/SL

 • Minskning av volym, vikt och kostnader för om händertagande på upp till 85 %
 • Avvattning upp till 50 % TS
 • Hög-intensiv tvättning i SL-tratt < 20mg BOD5 / g  TS
 • Matningskapacitet på upp till 6 m3/h

WAP® SL arbetar satsvis. Rensgods faller antingen ned i tanken direkt från en sil eller transportör, eller så spolas det in i tratten genom en launderkanal. Efter att en sats av rensgods har matats in fylls tanken med tvättvatten och rörs om under en justerbar period med hjälp av en impeller. Fekalierna luckras upp och tas bort från rensgodset med hjälp av hög turbulens och skärning.

 

Läs merStäng

Efter att tvättcykeln är avslutad, öppnas en automatisk ventil och tvättvattnet rinner ut genom perforeringar i tråget. Det återförs, tillsammans med fekalierna, till flödet av avloppsvatten. En skruv i tråget transporterar sedan rensgodset vidare in i tvättpressen där det, som tillvalsfunktion, sköljs med spolvatten. Skruven trycker sedan rensgodset genom tryckzonen där det komprimeras, avvattnas och kompakteras innan det slutligen matas ut genom pressröret in i en container eller soptunna.

 

 

Produkter

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Impellertvättpress WAP® SL

 •  Avvattning upp till 50 % TS
 •  Hög-intensiv tvättning i SL-tratt
 •  Minskning av volym, vikt och kostnader för omhändertagande på upp till 85 %
 •  Matningskapacitet på upp till 12 m³/h
 •  Silat avloppsvatten eller processvatten kan användas som tvättvatten
 •  Robust design
 •  Helt gjord i rostfritt stål (inklusive kompakteringsskruven)
 •  Hög ekonomisk effektivitet tack vare minskade kostnader för transport och omhändertagande

Referenser

Broschyrer

Design

Design

Media

Begär ytterligare produktinformation