HUBER Tvättpress Kanal HLC

Inmatninssystem för renstvättransportssytem

HUBER renstransportssystem HLC samlar ihop rens från flera galler och transporterar det med hjälp av självfall och vattentryck till efterföljande renstvättar.

Renset som ska behandlas faller ner i launderkanalen från en eller flera silar. Avloppsvatten eller servicevatten används för att spolar renset vidare i systemet. Spolvattnet fungerar även som tvättvatten för renstvättarna. HUBER launderkanaler anpassas för den kundspecifika lösningen och kan vara över 100 meter långa. Launderkanalen innebär minimala underhållsbehov och ger en energieffektiv renstransport över långa avstånd.

Begär ytterligare produktinformation