HUBER Renstvättpress WAP®

Renstvättpress som passar alla användningsområden

HUBER´s standardtvättpress WAP® levererar vältvättad rens med upptill 45% TS. Tvättpressen medför volymreduktion av rens upptill 75% och är helt tillverkad i rostfritt stål.

En kostnadseffektiv metod för renstvätt

Renset som ska behandlas matas ut direkt från en sil, ett galler eller en transportör (tex. skruvtransportör) in till tvättpressens inmatningstratt. En robust skruv för transport och kompaktering matar renset in till tvättzonen där det tvättas med hjälp av vatten under högt tryck. Vattnet skapar kraftig turbulens som bidrar till kraftigare tvätteffekt. Renset kan tvättas med färskvatten eller servicevatten från processen. Vid höga fetthalter kan intermittent spolning med varmvatten ge en god effekt.

Den kraftiga turbulensen medför effektiv separation av organiska partiklar och därmed effektiv tvättning av renset. Tvättintensiteten och cyklerna kan justeras individuellt. Det tvättade renset transporteras vidare till presszonen där det pressas och avvattnas av kompakteringsskruven till en TS-halt upptill 45%. Filtratet från renskompakteringen är rikt på kol och återförs till flödet av avloppsvatten.

Automatisk spolning av tråget under tvättpressen är standard. Det tvättade och kompakterade renset trycks slutligen genom det koniska utmatningsröret till en soptunna eller renscontainer.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Rensgodstvättpress WAP®

  • Avvattning upp till 45% TS
  • Minskning av volym, vikt och kostnader för omhändertagande på upp till 75%
  • Matningskapacitet på upp till 12 m3/h 
  • Helt gjord i rostfritt stål (inklusive kompakteringsskruven)
  • Retur av kol-rikt filtrat till avloppsvattnet
  • Okänslig mot grova material
  • Processvatten kan användas som tvättvatten
  • Valbara längder på inmatningstratten
  • Hög ekonomisk effektivitet tack vare minskade kostnader för transport och omhändertagande

 

Broschyrer

Design

Design

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation