HUBER Renstvättpress WAP® L (Launder)

Redundant operation and optimal screenings dewatering with launder channel feeding system

HUBER Renstvättpress WAP® L för användning tillsammans med launder-kanal

Renstvättpress anpassad för matning via launderkanal med en TS halt på upp till 45%.

WAP® L arbetar diskontinuerligt i satsvis läge eller kontinuerligt. Renset som ska behandlas faller ner i launderkanalen från en eller flera silar. Avloppsvatten eller servicevatten används för att spola in renset i tvättpressen. Spolvattnet fungerar även som tvättvatten för renstvätt. För att säkerställa maximal driftspålitlighet kan kontrollsystemet för launderkanalen designas så att det använder inaktiva tvättpressystem och att individuella enheter kontrolleras via ventiler och används när de behövs.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Tvättpress Launder WAP-L för användning i launder-kanal

  • Kostnadseffektiv lösning med lågt underhållskrav
  • Hög driftspålitlighet
  • Upp till 30 meter kanallängd
  • Avloppsvatten eller servicevatten som spolvatten
  • Utförande i rostfritt stål för korrosionsmotstånd

Media

Media

WWTP Knostrop (UK, 2 million PE): HUBER Launder Channel - 20 m³ wastewater per second
The flushing water serves also as wash water.
HUBER Launder Channel system feeding redundant HUBER Wash Press units

Referenser

Produkter

Begär ytterligare produktinformation