HUBER Rensgodstvättpress WAP®

Rensgodstvättpress som passar alla användningsområden

 • Upp till 45 % TS-halt
 • Viktreduktion av rens upp till 75 %
 • Tillverkad komplett i rostfritt stål

En kostnadseffektiv metod för rensgodstvätt!

Rensgodset som ska behandlas matas ut direkt från en sil, ett galler eller en transportör (tex. skruvtransportör) in till tvättpressens inmatningstratt. En robust skruv för transport och kompaktering för rensgodset in till tvättzonen där det exponeras för riktad och kraftig turbulens som skapas av automatisk tillförsel av tvättvatten (servicevatten).

  

 

  

Läs merStäng

 

Den höga turbulensen garanterar effektiv separation av organiska partiklar och därmed effektiv rensgodstvätt. Tvättintensiteten och cyklerna kan justeras individuellt. Det tvättade rensgodset transporteras vidare i tvättpressen till presszonen där det pressas och avvattnas av kompakteringsskruven till en TS-halt på 35 – 45%. Filtratet från rensgodskompakteringen är rikt på kol och återförs till flödet av avloppsvatten.

Automatisk spolning av tråget under tvättpressen med hjälp av tvättvatten är standard. Det tvättade och kompakterade rensgodset trycks slutligen genom det koniska utmatningsröret till en soptunna eller renscontainer.

   

 

Produkter

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Rensgodstvättpress WAP®

 

 •  Avvattning upp till 45 % TS
 •  Minskning av volym, vikt och kostnader för omhändertagande på upp till 75 %
 •  Matningskapacitet på upp till 12 m3/h Helt gjord i rostfritt stål (inklusive kompakteringsskruven)
 •  Helt passiviserad i betbad för skydd mot korrosion
 •  Retur av kol-rikt filtrat till avloppsvattnet
 •  Okänslig mot grova material
 •  Processvatten kan användas som tvättvatten
 •  Valbara längder på inmatningstratten
 •  Hög ekonomisk effektivitet tack vare minskade kostnader för transport och omhändertagande

Broschyrer

Design

Design

Media

Begär ytterligare produktinformation