HUBER Integrerad renstvättpress IRGA

Med integrerad renstvätt tvättas renset fritt från biologisk material vilket underlättar avvattning upp och över 40% TS beroende på applikation. IRGA kan i de flesta fall anpassas till befintlig installation av HUBER’s Skruvsilar Ro9.

Alla Rotamat skruvsilar kan utrustas med ett IRGA system som tvättar renset I silen fritt från fekalier och andra föroreningar. Renset avvattnas sedan i skruvsilen transportrör hela vägen upp till 40% TS. Servicevatten eller vanligt vatten kan användas som tvättvatten. Vid stora mängder fett kan spolning med varmvatten några gånger om dygnet vara en klok option. Tvättvatten från det avvattnade renset returneras till vattenfasen efter silarna i inloppet.

Begär ytterligare produktinformation