HUBER Impellertvättpress WAP® SL

Impellertvättpress WAP® SL

HUBER´s impellertvättpress tvättar renset effektivare och minimerar BOD innehållet i renset. Den intensiva tvättningen medför möjligheten till högre TS, upptill 50%. WAP® SL hanterar upp till 12 m3/h.

WAP® SL arbetar satsvis. Renset faller antingen ned i tanken direkt från en sil eller transportör, eller så spolas det in i tratten genom en launderkanal. Efter att en sats av renset har matats in fylls tanken med tvättvatten och därefer startar impellern som medför kraftig omrörning i tanken. Fekalierna och annat biologiskt material luckras upp och tas bort från renset med hjälp av hög turbulens och hamnar i tvättvattnet. 

Efter att tvättcykeln är avslutad, öppnas en automatisk ventil och tvättvattnet rinner ut genom perforeringar i tråget. Det återförs tillsammans med fekalierna till flödet av avloppsvatten. En transportskruv matar sedan renset vidare in i tvättpressen där det som tillval kan sköljsas med spolvatten. Skruven trycker sedan renset genom presszonen där det komprimeras, avvattnas och kompakteras innan det slutligen matas ut genom pressröret in i en container eller soptunna.

 

 

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Impellertvättpress WAP® SL

  • Avvattning upp till 50 %TS
  • Högintensiv tvättning med hjälp av impeller
  • Matningskapacitet på upp till 12 m³/h
  • Silat avloppsvatten eller processvatten kan användas som tvättvatten
  • Helt gjord i rostfritt stål (inklusive kompakteringsskruven)
  • Hög ekonomisk effektivitet tack vare minskade kostnader för transport och omhändertagande

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation