Luftfiltrering

Luftning av vattenreservoarer

Varje dricksvatten reservoar andas, luftas och avluftas för att tryckutjämna när vattennivåerna i tanken varierar. Enorma mängder av luft sugs in i reservoaren när vatten tas ut. Denna luft pressas sedan ut under påfyllning av nytt vatten i reservoaren. Den hygiensiska utmaningen ligger i denna ”inandningsprocess”. Beroende på kvalitet på luften som kommer in så finns det en stor risk att det kommer in smuts, bakterier och virus i reservoaren. Som ett kalkylerat exempel på detta så kan man se på en tank på 500 m3 att det kan uppgå till 21 000 mg damm eller 1680 miljarder bakterier. Detta gör att det är av yttersta vikt att ha god ventilation/filtrering. Grovfilter håller bara borta de större dammpartiklarna, insekterna eller löven. De ämnen som orsakar de hygiensiska problemen är ofta mycket små. De är mindre än 5 μm. Det gör att inte ens väldigt fina filter uppnår tillräcklig avskiljningseffekt. För att uppnå detta så behövs ett filter för suspenderande partiklar användas för att garantera att luften är ren. Sådana filter ser vi även i operationssalar där kravet på hygien är högt. I fall vattenmagasinet/reservoaren finns i ett område där man sprider gödsel så behövs även ett ytterligare filter av aktivt kol.

HUBER´s teknologi kring ventilation kommer att förhindra sådana risker. Generellt kan man säga att endast filtrerad luft skall tillåtas passera och komma in i vattenmagasinet/reservoaren. Dvs att det är mycket viktigt att man har täta/slutna system kring vattenmagasinet/reservoaren. Både när det gäller åtkomst men även när det gäller rör. Vi vill gladeligen ge dig råd kring vilken filterlösning som kommer ge er den optimala hygieniska miljön för just ert dricksvatten. Det finns flera olika punkter som man bör ta hänsyn till kring rätt luftfiltrering och krav för en hygienisk miljö för dricksvattnet.

Luftning/avluftningsanläggning L251Stäng

Luftning/avluftningsanläggning L251

En naturlig luftnings-/avluftningsanläggning med luftanslutningar på båda sidorna för att förbättra hygienen i dricksvattenmagasinet/reservoaren. Filtret är gjort i rostfritt stål 1.4307 förutom filtermaterialet. Filtret är syrabehandlat i betbad och passiviserad.

Maximal genomströmning vid Δp = 120 Pa: 250 m³/h

Luftning/avlutftningsanläggning L252Stäng

Luftning/avlutftningsanläggning L252

En naturlig luftnings-/avluftningsanläggning med luftanslutningar på båda sidorna för att förbättra hygienen i dricksvattenmagasinet/reservoaren. Filtret är gjort i rostfritt stål 1.4307 förutom filtermaterialet. Filtret är syrabehandlat i betbad och passiviserad.

Maximal genomströmning vid Δp = 120 Pa: 300 m³/h

Luftning/avluftningsanläggning L361, L661Stäng

Luftning/avluftningsanläggning L361, L661

En naturlig luftnings-/avluftningsanläggning med luftanslutningar på båda sidorna för att förbättra hygienen i dricksvattenmagasinet/reservoaren. Filtret är gjort i rostfritt stål 1.4307 förutom filtermaterialet. Filtret är syrabehandlat i betbad och passiviserad.

Maximal genomströmning vid Δp = 120 Pa: 720 m³/h (L361), approx. 3.000 m³/h (L661)

Begär ytterligare produktinformation