HUBER Pumpstationssil ROTAMAT® RoK4

ROTAMAT® RoK 4 Pumping Stations Screen RoK 4

Självrengörande finsil med vertikal lyftning för skydd av efterföljande pumpar 

ROTAMAT® RoK4 är en pumpstationssil som fångar och transporterar upp; trasor, tops och annat rens ur pumpsumpen. Därmed minskar problemen med driftstopp i efterföljande pumpar. Silen är självrensande och renset transporteras upp och avvattnas i en och samma enhet innan det faller ned i sopptunnan. Det är en perfekt lösning vare sig det gäller ny- eller ombyggnation av pumpstationer.

Pumpstationssilen ROTAMAT® RoK4 lyfter renset vertikalt och avvattnar det. Det avvattnade renset matas ut i en behållare eller en ändlös soppsäck. Pumpstationssilen minskar igensättning av pumpar och minskar luktstörningar. Genom att ta bort rens ute på ledningsnätet kan belastningen på inloppsilningen på reningsverket minskas. Genom att installera en pumpstationssil minimeras behovet av nedstigning och pumpunderhåll. Därmed minimeras risken att personalen utsätts för svavelväte (H2S).

Pumpstationssilen består av en vertikal silkorg i hålplåt och en skruvtransportör i ett vertikalt rör. Avloppsvattnet rinner in i silkorgen genom en röranslutning. I silkorgen är skruven utrustad med slittåliga borstar för effektiv rengöring av silen. När renset lyfts av skruven igenom röret blir det avvattnat. Det avvattnade renset matas ut i en behållare med en ändlös soppsäck för att minska luktstörningar.

Det silade avloppsvattnet rinner igenom silkorgen och ner i pumpsumpen med gravitation för att sedan pumpas vidare. Toppen på silkorgen är öppen och tillåter bräddning vid till exempel strömavbrott. Maskinen är designad för att kunna bli vattendränkt. Bottensteget förhindrar backflöde in i kanalsystemet och därmed slipper man sedimentering i kanalen.

 

Fördelar

Fördelar

Pumpstationssil ROTAMAT® RoK4 erbjuder enastående fördelar:

  • Automatisk silning, luftning och avvattning i en och samma enhet
  • Optimalt silning av fasta partiklar med hjälp av tvådimensionell silning (hålplåt)
  • Förhindrar igensättning och uppkomst av rensbylten i pumpstationer och manhål
  • Integrerat bottensteg för att förhindra avlagringar i den inkommande kanalen
  • Enkel att installera i befintliga byggnader
  • Möjligt att installera hela silen under vatten

 

 

 

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation