HUBER Kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5

ROTAMAT® Complete Plant Ro 5

Originalet - med välbeprövade mekaniska komponenter för förbehandling

 • Med luftad eller oluftat sandfång
 • Utförandet av sandfånget i enlighet med gällande standard eller kundanpassat
 • Separat fettfång med automatisk fettborttagning

För driftssäkerhetens skull är det första steget i avloppsreningsverk vanligtvis mekanisk förbehandling som omfattar:

 • Finsilning
 • Rensgodsbehandling
 • Sandavskiljning
 • Sandklassificering
 • Avskiljning och borttagning av fett

Vi utvecklade och levererade vår första  ROTAMAT® kompaktanläggning Ro5 på 1980-talet. Sedan dess har hundratals konsulter och användare valt och installerat våra kompaktanläggningar tack vare deras pålitliga drift och låga underhåll. Planering och installation av våra  ROTAMAT® kompaktanläggningar är inte bara snabb och lätt, utan ger även stora kostnadsbesparingar vid installation.

Läs merStäng

1. Finsilning

Beroende på specifika förutsättningarn, samt efterföljande processteg:


• HUBER Finsil ROTAMAT® Ro1: Spaltvidd 6 - 10 mm
• HUBER Siltrumma ROTAMAT® Ro2/RPPS: Spaltvidd 1 - 6, hålplåt 1 - 8 mm
• HUBER Skruvsil ROTAMAT® Ro9: Spaltvidd 1 - 6 mm, hålplåt 1 - 8 mm
• HUBER Hålplåtssil EscaMax®: Hålstorlek 1 - 10 mm
• STEP SCREEN® SSF: Spaltvidd 3 - 6 mm

 

2. Rensgodsbehandling

• Alla ovan nämnda ROTAMAT®-silar innehåller en renspress. Renstvätt med avvattning och kompaktering (IRGA-systemet) finns som tillval. Då kan renset under gynsamma förhållanden avvattnas upp till 45 % TS-halt.
• En separat renstvättpress WAP® installeras vanligtvis bakom vår STEP SCREEN® SSF och hålplåtssil EscaMax®. Beroende på vilken typ av WAP® som används, kan TS-halten i renset uppgå till 50 % TS under gynsamma förhållanden.

 

3. Sandavskiljning

Sandfången på vår ROTAMAT® kompaktanläggning är utformade i enlighet med internationella standarder eller enligt kundens specifika krav och önskemål. Sandfången finns som luftade eller oluftade. Om sandfånget skall vara luftad eller oluftad beror på ett flertal kriterier; förhållandet mellan inflödet vid regnperioder och torka, om ytterligare sandbehandlingssystem planeras.


 4. Borttagning av sand och grus

Den sedimenterade sanden samlas upp från botten av sandfånget i en horisontell sandskruv. En lutande sandskruv  rör om, avvattnar och transporterar bort sanden. Den avskilda sanden glider från den övre änden på skruven ner i en container eller sandtvätt RoSF4 (tillval).


 
5. Avskiljning och borttagning av fett (tillval)

Avskiljning av fett är möjlig vid användning av det luftade sandfånget. Fettet samlas upp i en separat kammare där avdelaren mellan sandfångskammaren och fettuppsamlingskammaren består av en delvis nedsänkt slitsad skumskärm. Det flytande fettet och oljan avskiljs från vattenytan med en skrapa som sakta dras av en vajer i rostfritt stål. Skrapan är formad så att den tar bort så gott som allt flytande material från fettfånget.

Produkter

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5

Pålitlig, komplett och kompakt enhet som utför följande processteg:

 • Finsilning
 • Renstvätt
 • Rensavvattning
 • Sandavskiljning
 • Sandavvattning
 • Luftning av sandfång
 • Avskiljningseffektivitet vid Qmax: 90 % vid kornstorlek 0,20 mm - 0,25 mm
 • Flödeskapacitet på upp till 300 l/s
 • Separat fettfång med semi-automatisk fettborttagning
 • Kapslad enhet, minimala luktstörningar
 • Frostskydd för installation utomhus (tillval)
 • Installation ovan eller nedan mark
 • Mer än 800 installationer över hela världen
 • Helt tillverkad av rostfritt stål

 

Referenser

Broschyrer

Design

Design

Media

Begär ytterligare produktinformation