HUBER Avloppssil ROTAMAT® Ro1

Tillförlitlig och effektiv mekanisk avskiljare för fasta material med välbeprövad teknik

Avloppssil ROTAMAT® Ro1 är baserad på ett unikt, patenterat system som möjliggör kombination av silning, tvättning, avvattning, transport i en och samma enhet.

Beroende på spaltvidd (6 eller 10 mm) och silstorlek (diameter på silkorg upp till 3 000 mm) kan flödet justeras för att passa specifika platskrav.
ROTAMAT® Ro1 är helt tillverkad i rostfritt stål och syrabehandlad i betbad. Silen med roterande trumma installeras antingen direkt i kanalen eller levereras som tankmonterade enheter med en lutning på 35°. Avloppsvattnet rinner in i den öppna delen av den lutande silkorgen och genom silen. Flytande och suspenderat material hålls kvar i silkorgen. Igensättning av silytan medför en ytterligare filtreringseffekt genom att mindre fasta partiklar avskiljs tack vare filtermattan som byggs upp.

När igensättningen höjer vattenståndet före silen startar maskinen och krattarmen roterar. Krattans fingrar, som går igenom silkorgens spalter, fångar renset. Renset faller ned i tråget och landar i transportskruven. Krattan återgår till startpositionen. Under rotationen rensas krattans fingrar av en skrapa. I samma roterande rörelse för transportskruven renset uppåt i det lutande röret.

Renset transporteras och pressas uppåt i röret. Det avvattnas och kompakteras innan det landar i container eller efterföljande transportör. Hela transporten sker kapslat för att minimera lukt.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Finsil ROTAMAT® Ro1

  • Låg tryckförlust - Hög separationseffektivitet; Tack vare silkorgens form och installationsvinkeln på 35° är silarean mycket större än den av en motsvarande vertikal eller starkt lutande sil, vilket bidrar till låg tryckförlust, hög avskiljningseffekt och maximalt flöde
  • Tillverkad i rostfritt stål; Maskinen är tillverkad helt i rostfritt stål och syrabehandlad i betbad för maximalt rostskydd och därmed minskat underhållsbehov.
  • Tillförlitlig, självrengörande drift; Tack vare den roterande krattan rengörs hela silytan på minimal tid. Silen bibehåller därmed effektiv avskiljning  även vid hög belastning. Vidare garanterar produktens design att renset stannar i silen och inte riskerar att hamna nedströms.
  • Flera funktioner kombinerade i ett system; ROTAMAT®-silarna utför silning, tvättning, avvattning och transport i en enda platssparande enhet. En kompletterande ändlös soppsäck garanterar helt luktfri drift av hela systemet.
  • Lågt underhållsbehov; Ingen behov av smörjning.  En enkel elmotordrift. Regelbunden kontroll och visuell inspektion är tillräckligt.

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Media

Media

 
 

Produkter

Begär ytterligare produktinformation