HUBER Trumsil RoMesh®

Ultrafin trumsil med tvådimensionell sileffekt för avskiljning av mycket fina partiklar

 • För borttagning av hår, fiber och fina suspenderade material
 • Behandling av servicevatten och tvättvatten
 • Definierad avskiljningsstorlek
 • Borttagning av COD och BOD där hav och flod är recipient
 • Skydd för nedströms membranfilteranläggningar

Läs merStäng

Applikationer

 • Avskiljning av hår, fibrer och suspenderat material från kommunalt och industriellt avloppsvatten: Även mycket små partiklar kan försämra prestandan av mer sårbara anläggningar, exempelvis membransilar. Små partiklar bör därför avskiljas uppströms, vilket motverkar driftstopp.
 • Minskning av COD/BOD där hav och flod är recipient: Det är särskilt viktigt att minska andelen syreförbrukande ämnen i avloppsvatten där det endast finns mekanisk rening innan hav och flod, för att undvika övergödning. Trumsilen RoMesh® reducerar BOD med upp till 30 % och filtrerbara partiklar med upp till 60 %.

Produkter

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med trumsilen RoMesh®

 • Silning med en definierad avskiljningsstorlek genom fyrkantsnät
 • Låg tryckförlust
 • Minskning av COD/BOD med upp till 30 %
 • Minskning av filtrerbara partiklar med upp till 60 %
 • Som tillval: Periodisk högtvättsrengöring på 120 bar förhindrar sedimentation på silkorgen
 • Genom flockning och fällning kan halterna COD/BOD minskas med upp till 65 %, fosfor minska med upp till 60 % och filtrerbara partiklar minskas med så mycket som 95 %
 • Kompakt utförande

 

Referenser

Broschyrer

Design

Design

Media

Begär ytterligare produktinformation