HUBER Skivfilter RoDisc®

Mikrosil med roterande nät för tillförlitlig borttagning av fina, suspenderade partiklar

 • Stor avskiljningsyta på liten plats
 • Mycket hög filtratkvalitet
 • Gravitationssystem
 • Maximal avskiljningseffektivitet tack vare den definierade avskiljningen som fås med nätet
 • Borttagning av flockar av aktivt slam efter sekundär sedimentation
 • Behandling av cirkulationsvatten och servicevatten
 • Filtrering i dricksvattenberedning
 • Hög reduktion av fosfater genom uppströms fällning och flockning

RoDisc® roterande skivfilter har utformats för mikrosilning på upp till 1 500 m³/h med en maskvidd ner till så lite som 10 µm. Silen är särskilt passande för applikationer där mycket hög filtratkvalitet och stor filteryta krävs.

Läs merStäng

Tack vare sitt låga platsbehov och utförande i moduler kan RoDisc® skräddarsys för att passa alla specifika platskrav.

HUBER skivfilter RoDisc® används för avskiljning av fina partiklar i kommunala och industriella applikationer. Silens utförande i moduler möjliggör för enkel inbyggnad av ytterligare filteryta för att uppfylla de ständigt ökande genomflödeskraven. Exempelvis kan man i en kommunal applikation med försilning och föregående biologisk behandling uppnå en flödeskapacitet på upp till 1500 m³/h med 20 skivfilter.

Finsilen arbetar på basis av en den välbeprövade trumfilter-principen. Silen består av horisontellt uppställda roterande skivfilter som är installerade på en central axel och som är till 60 % täckta av vatten, varje skivfilter består av individuella segment av rostfritt stål som är täckta av nät med fyrkantiga maskor. Avloppsvattnet som ska behandlas rinner genom segmenten inifrån och ut och filtratet matas ut vid silens inloppsände.

Produkter

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med skivfiltret RoDisc®

 •  Silning med definierad avskiljningsstorlek tack vare fyrkantsnätet
 •  Gravitationssystem (ingen lyftning av avloppsvatten krävs)
 •  Låg tryckförlust
 •  Högt hydrauliskt genomflöde
 •  Inget behov av externt tvättvatten
 •  Kvaliteten på utloppet uppfyller krav och standarder
 •  Minskade kostnader för avloppsvattenrening
 •  Minskning av filtrerbara fasta partiklar, COD, BOD, fosfor
 •  För installation i en tank av rostfritt stål eller i kundens betongtank
 •  Kompakt, kapslat utförande
 •  Kontinuerlig driftsprincip

Referenser

Referenser

Broschyrer

Design

Design

Media

Begär ytterligare produktinformation