HUBER Membransil ROTAMAT® RoMem

ROTAMAT® Membrane Screen RoMem

Ultrafin membransil med fyrkantsnät säkerställer hög avskiljning av fasta partiklar

HUBER Membransil ROTAMAT® RoMem lämpar sig för både kommunal och industriell avloppsvattenrening med flöden upp till 3 500 m³/h och kan utrustas med maskvidd från 0,5 till 1,0 mm, vilket medför bra avskiljning av fiber och hår. Silen kan antingen installeras direkt i kanalen eller i en separat tank. För den nya generationens MBR och MBBR utrustning krävs tvådimensionell finsilning. Spaltsilning och hålstorlekar 3-10 mm är inte tillräckligt effektiva.

HUBER Membransil ROTAMAT® RoMem är en finsil med låg tryckförlust som ger en stor silyta tack vare sin trumformade silkorg och installationsvinkel på 35°. Silen består av en mesh med kvadratiska hål vilket skapar en bättre avskiljning av fasta partiklar, jämfört med konventionella spaltsilar.

Den tvådimensionella silningen och de små öppningarna medför att fibrer och hår stannar i silen. Samma avskiljningseffektivitet kan inte uppnås med spaltsilar. Fyrkantsnät har en mycket stor fri yta och kan därför hantera höga flöden trots det finmaskiga nätet. Nätet tillverkas med rostfri ståltråd vilket innebär hög slitstyrka och därmed minimalt behov för utbyte. Stålmeshen kan hantera större variationer i tryckfall jämfört med nylonmesh.

Membransilen är en effektiv och ekonomisk lösning för borttagning av fasta partiklar från avloppsvatten tack vare att den kombinerar silning, transport, kompaktering, avvattning och utmatning i en enhet.

PRO-version (tillval): Den särskilda designen av PRO-serien isolerar trågets vattennivå från nivån framför och bakom silen. Metoden tillåter kontinuerlig drift med konstant vattennivå uppströms maskinen och en avsevärt högre flödeskapacitet.

Applikationer och användningsområden

Avskiljning av hår och fiber innan membransilning

Valet av maskstorlek beror på vilket membransystem som används. Membransystem är delade i hålfiber- och plattmembran. Avskiljning av fibrösa material är särskilt viktigt innan anläggningar med hålfibermembran, eftersom fibrer kan bidra till rensbylten eller igensättning av membranen och därmed en minskad silning och försämrad prestanda. Därför krävs silar med så liten maskvidd som möjligt, särskilt för anläggningar med hålfibermembran.

Minskning av COD/BOD vid användning där hav är recipient

Vissa reningsverk som släpper ut till hav saknar biologiskt reningssteg, därför eftersträvas maximal minskning av syre-förbrukande ämnen som släpps ut direkt till vattendrag. Silar med maskvidd på 0,1 till 1,0 mm uppnår en omfattande reduktion av SS, COD och BOD. Med hjälp av en RoMem kan man klara Norges reningskrav enligt kapitel 13.

Minskad belastning på nedströms biologiska behandlingsystem

Silar med fint fyrkantsnät kan ta bort stora mängder filtrerbara partiklar, COD och BOD och på så sätt minska belastningen på behandlingsystem nedströms. Deras platsbehov och investeringskostnad uppgår endast till en bråkdel av motsvarande kostnad för vanlig försedimentering.

Behandling av industriellt processvatten

Nya föreskrifter för avloppsvatten som ska släppas ut i det kommunala avloppsvatten nätet ställer krav på försilning. Den platsbesparande membransilen ROTAMAT® RoMem är särskilt bra lämpad då den kombinerar rensavskiljning, -tvätt, -transport och -avvattning i en kompakt enhet.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med membransilen RoMem

  • Silning med en definierad avskiljningsstorlek genom fyrkantsnät
  • Höghållfast mesh i rostfrittstål
  • Medför ökad driftsäkerhet för efterföljande membranreaktorer
  • Effektiv reduktion av COD/BOD
  • Hög effektivitet genom kombination av avskiljning, tvättning vid behov, kompaktering, transport, avvattning och borttagning i en och samma enhet
  • Idealisk för installation i befintliga kanaler
  • Periodisk högtrycksrengöring (två gånger per dag) med 120 bar förhindrar igensättning av meshen
  • En effektiv tätning mellan kanalen och silkorgen omöjliggör att obehandlat avloppsvatten kan rinna förbi silkorgen

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation