HUBER RoWin avloppsvärmeväxlare

Huber RoWin system - Energiåtervinning från avloppsvatten eller grå vatten

 • Mycket effektiv värmeväxling
 • Självrengörande
 • Lågt underhåll
 • Tappar ej effektivitet över tid
 • Är lönsam för fastigheter, Avloppsreningsverk, Tvätterier, sjukhus med mera.
 • Platseffektiv i förhållande till effektivitet.

Denna innovativa värmeväxlarlösning bidrar till en mer cirkulär användning av energi och blir snabbt lönsam. 
Avloppsvatten kommer in i tanken där ett flertal värmemedierör värms upp och värmen återvinns. Rören rengörs av en automatiserad rengörings process. Allt sediment som bildas på rören faller till botten av växlaren och transporteras ut via en transportskruv. Detta medföra väldigt låga underhållskostnader och väldigt lång livstid.  

Den biokemiska sammansättningen i avloppsvatten innebär att allt material som kommer i kontakt med det utsätt för en påväxt av en biofilm. Denna biofilm minskar värmeöverföringen och verkar isolerande. Genom att tuberna rengörs när överföringshastigheten minskar säkerställs effektiviteten i värmeväxlaren. Resterna från rengöringen och andra större partiklar som kommer med vattnet och som sedimenterar ansamlas i botten på tanken. I botten på tanken finns en transportskruv som skruvar resterna och partiklarna emot utloppsventilen i ena enden på tanken. Någon gång per dag töms tanken helt genom botten ventilen och då följer resterna och partiklarna med det nedkyldas avloppsvattnet ut och vidare till reningsverket.

RoWin byggs i moduler för att passa olika installationer och flöden. Den får med isolering för att optimera värmeöverföringen. Tillsammans med en värmepump kan man skapa både kyla och värme till omgivnade byggnad, beroende på temperaturen i avloppsvattnet och byggnadens behov. Genom att för värma inkommande kallvatten som skall vidare till varmvatten kan man göra ganska stora besparingar.

Fördelar

Fördelar

 • Stör överförings kapacitet jmf ytbehovet
 • Självrengörande
 • Ingen risk för stopp i ledningen
 • Modulär design för olika flöden och utrymmen
 • Hög värmeöverförings kapacitet
 • Även en liten temperatur differens ger möjlighet till stora besparingar vid höga flöden
 • Minimalt underhållsbehov
 • Smart och automatisk styrning

 

Nedladdningar

Referenser

Referenser

Design och funktion

Design och funktion

Sketch of HUBER Heat Exchanger RoWin
HUBER Heat Exchanger RoWin
Sketch of HUBER Heat Exchanger as tank version RoWinB
HUBER Heat Exchanger as tank version RoWinB

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation