ROTAMAT® Ro2 på Öland

 

Nytt intagsgaller på reningsverk på Öland

Ett reningsverk på Öland valde att sätta in HUBERs Ro2 som sitt nya intagsgaller. När reningsverket genomgick en större ombyggnad valde de att byta ut de befintliga gallerna som var av typen med fast spalt som i och för sig fungerat bra under många år.

En av anledningarna till ombyggnaden var korrosion pga. svavelväte som skadat lokalerna genom åren. Då HUBERs Ro2 är monterad i en sluten tank kan man eliminera svavelvätesutsläppen genom att montera in ventilation.

Eftersom HUBERs Ro2 har integrerad renstvätt blir installationen i kombination med sluten tank en lättskött anläggning som är mycket smidig att hålla ren.

Maskintyp: Ro2 - 1 200 - 5 mm spalt i sluten tank

 

  • Kapacitet: 900 m² / tim
  • Idrifttagning: December 2008