HUBER Siltrumma ROTAMAT® RPPS och HUBER Skruvpress S-PRESS i Jämtland

Rapport från installation av HUBER Siltrumma ROTAMAT® RPPS och HUBER Skruvpress S-PRESS i Jämtland

Denna kommun i Jämtland har ca 7300 invånare. Hösten 2011 installerades två siltrummor av typen HUBER ROTAMAT®RPPS och en slamavvattnare HUBER Skruvpress S-PRESS.

RPPS-silen är i trumstorlek 1000, med en längd på 5600 mm och med en hålstorlek på Ø3 mm. Den klarar ett flöde av kommunalt inkommande avloppsvatten på ca 220 l/s.

Fördelarna med RPPS är framför allt den mycket goda avskiljningsförmågan av rens och dess okänslighet mot grus och sten.

S-PRESS-avvattnaren är i storlek 2 och har en kapacitet på max 10 m3/h eller max 250 kg TS/h. Det avvattnade slammet efter HUBER S-PRESS blir mycket torrt och fint.

De generella fördelarna med S-PRESS är dess låga energiförbrukning (< 10 kWh/ton TS) och dess låga kostnader för service och underhåll. Driftspersonalen brukar tilltalas av dess tysta och vibrationsfria drift.

Tillsammans med maskinerna levererades även två elskåp för styrning av maskinerna och deras kringkomponenter.