HUBER Hålplåtssil EscaMax®, ROTAMAT® Ro8, HUBER Rensgodstvättpress WAP® SL HP och HUBER Coanda sandtvätt RoSF4 i Jämtland

Rapport från ett kommunalt reningsverk i en större kommun i Jämtland

 

Detta reningsverk tar emot avloppsvatten från huvudorten samt ett antal omkringliggande mindre orter. Det är cirka 50 000 personer anslutna till reningsverket. Till detta kommer anslutna industrier motsvarande 10 000 personer. Där renas cirka 20 000 m3 avloppsvatten varje dygn.

Under mitten av 2009 byggdes avloppsreningsverket ut med utrustning från Hydropress Huber. Man installerade:

  • EscaMax två -silar, en i storlek 4000 x 952 och en i storlek 4 000 x 1 352, bägge med 6 mm hålstorlek (de båda befintliga kanalerna hade olika bredd)
  • Ro8t en transportskruv ,  4,2 meter lång
  • Ro8 en transportskruv , 6 meter lång
  • En WAP/SL/HP rensgodstvättpress som kombinerar impeller med högtryckskompaktering, i storlek 4

Under 2010 installerades även en sandtvätt RoSF4 i storlek 2.

Hos EscaMax består själva silytan av perforerade segment i rostfritt stål vilka är fästade/ledade vid varandra och bildar ett ”ändlöst" band som roterar runt varsin vals i vardera änden av silen. Se bild nedan.

En markant bättre rensavskiljning har driftspersonalen noterat, sedan de båda EscaMax tagits i drift.

HUBER EscaMax silen tar inte skada även om/när större mängder av grus eller sten ankommer fram till gallren. Det ändlösa perforsil-bandet bestående av perforerade bandsegment har med jämna mellanrum i tillägg en typ av utskjutande medbringare/krattor, som kan lyfta upp även större föremål (exvis läskedrycksflaskor, plankstumpar etc). På baksidan uppe vid rensavlastningen hos EscaMax finns en borste som roterar motsols och denna borste håller silsegmenten effektivt rena. Rengöringen effektiveras dessutom ytterligare av en spolramp, som spolar bandsegmenten (inifrån och ut) några gånger per timme.