HUBER rundsandfang HRSF

HUBER rundsandfang HRSF har stor utskillingseffekt takket være innstrømningen i ytterkant som skaper en roterende bevegelse. Den kompakte konstruksjonen sparer plass og kan leveres med tank av rustfritt stål eller monteres i betongtank. Utskillingen av sandpartikler i HUBERs rundsandfang HRSF forbedres av avløpsvannets roterende bevegelse. Utskillingseffekten genereres ved overlapping av vertikal nedadgående bevegelse og opprettelse av sentrifugalkraft som påvirker hver enkelt sandpartikkel. Den indre tankoverflaten fungerer som et utskillingsområde.

Read more...close

For å øke utskillingsområdet har HUBERs HRSF rundsandfang enda en utskillingskjegle for pålitelig maksimal utskillingsytelse. For forbedret utskilling av organisk materiale fra sanden kan det i tillegg velges et luftingssystem. Organiske komponenter holdes flytende og mates ut med vannstrømmen over utskillingskjeglen. De utskilte faste partiklene fjernes fra anlegget enten direkte ved hjelp av en integrert skrue, eller pumpes inn i en sandutskiller. Utformingen av HUBERs rundsandfang HRSF er testet og verifisert i samarbeid med det tyske testinstituttet LGA.

Fordeler

Fordeler

Fordelene med HUBER rundsandfang HRSF

  • Maksimal utskillingseffekt takket være et ekstra utskillingsområde (utskillingskjegle)
  • Kompakt enhet som sparer plass
  • Lukket, luktfri anlegg
  • Fremstilt helt i rustfritt stål
  • Med valgfri integrert sandutskillingsskrue
  • Valgfri betongtank
  • Valgfri skumutskiller og lufting

Nedlastinger

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Medier

Produkter

request further product information