HUBERs breddevannssil ROTAMAT® RoK1

Selvrensende sil for å holde rens og rusk i avløpsystemet

HUBERs RoK1-løsning er en selvrensende sil designet for store gjennomstrømninger med liten hydraulisk motstand. Todimensjonal rensing ved hjelp av hullplate sikrer effektiv rensing i kombinasjon med automatisk rengjøring av silen. Silen er pålitelig og svært driftssikker.

Read more...close

Under og etter store nedbørsmengder samles og spyles store mengder skrap, og i noen tilfeller rusk, videre med overvannet. I mange tilfeller havner dette i overvannssystemet eller i de kombinerte avløps- og overvannssystemene. Med utbyggingen av blågrønne veier i bymiljøet som skal oversvømmes i slike tilfeller, akkumuleres rusk og skrap i dem når vannet renner bort. HUBERs RoK1 er en utmerket løsning på disse problemene.

RoK1 installeres horisontalt rett bak en breddekant. En skruetransportør med børste går langs hele det halvsylinderformede innløpskammeret. Breddevannet strømmer over breddekanten og inn i innløpskammeret og ut på den andre siden. Skrap og rusk stopper i innløpskammeret og transporteres ved hjelp av skruen nedstrøms i avløpskanalen. Renseavfallet mates tilbake i avløpskanalen for å renne med vannet til renseanlegget. Alternativt kan det installeres en avvanningstransportskrue, og renseavfallet transporteres til den påfølgende søppelkassen. Silen starter i forbindelse med at vannstanden overskrider breddekanten og stopper når utvidelsen slutter. Hvis dette er montert sammen med en overløpskant, er det mulig å logge mengden av breddfullt avløpsvann.

Fordeler

Fordeler

RoK1 installeres etter breddekanten, noe som gir følgende fordeler:

  • Maksimal rengjøring av avløpsvannet, da hullplaten sørger for todimensjonal rensing
  • Liten hydraulisk motstand, da det ikke er noe mottrykk fra vann på den andre siden av breddekanten
  • Optimal for installasjoner der det ikke er mulig å heve vannoverflaten oppstrøms
  • Enkel å installere i eksisterende breddestasjoner
  • Vanntett konstruksjon, RoK1 tåler å være helt dyvåt

Downloads

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Medier

 

Produkter

request further product information