HUBERs breddevannssil ROTAMAT® RoK2

Selvrensende sil for å holde renseavfall og rusk i avløpsystemet

HUBERs RoK2-løsning er en selvrensende sil. Den består av et innløpskammer med hullplate konstruert for store gjennomstrømninger med svært liten hydraulisk motstand. Innløpskammeret er montert på innsiden av en breddekant, og vannet strømmer opp og gjennom silen ved utvidelse. Todimensjonal rensing ved hjelp av hullplate sikrer effektiv rensing i kombinasjon med automatisk rengjøring av silen.

Read more...close

Under og etter store nedbørsmengder samles og spyles store mengder skrap, og i noen tilfeller rusk, videre med overvannet. I mange tilfeller havner dette i overvannssystemet eller i de kombinerte avløps- og overvannssystemene. Med utbyggingen av blågrønne veier i bymiljøet som skal oversvømmes i slike tilfeller, akkumuleres rusk og skrap i dem når vannet renner bort.  HUBERs RoK2 er en utmerket løsning på disse problemene.

RoK2 installeres horisontalt rett før en breddekant. En skruetransportør med børste går langs hele det halvsylinderformede innløpskammeret. Breddevannet renner opp og gjennom innløpskammeret og ut på den andre siden. Skarp og rusk forblir i innløpskammeret og transporteres ved hjelp av skruen nedstrøms og tilbake i røret for å renne med vannet videre til renseanlegget. Alternativt kan det installeres en avvanningstransportskrue, og renseavfallet transporteres til den påfølgende søppelkassen. Skruen starter når vannstanden overskrider breddekanten og stopper når utvidelsen slutter.

Fordeler

Fordeler

RoK2 installeres før breddekanten, noe som gir følgende fordeler:

  • Maksimal rengjøring av avløpsvannet, da hullplaten sørger for todimensjonal rensing
  • Liten hydraulisk motstand, da det ikke er noe mottrykk fra vann på den andre siden av breddekanten
  • Optimal for installasjoner der det ikke er mulig å heve vannoverflaten oppstrøms
  • Enkel å installere i eksisterende breddestasjoner
  • Vanntett konstruksjon, RoK2 tåler å være helt dyvåt

Downloads

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Produkter

request further product information