HUBER soltørker SRT

Tørking av slam i drivhus ved hjelp av solstråling

Nyskapende teknologi som transporterer og snur slammet i en kontinuerlig tørkeprosess. Normalt mates slammet gjennom en skruetransportør direkte fra avvanningen, eller lastes inn med frontlaster fra en slamplate. Slammet varmes opp av solstråling og snus kontinuerlig. Den fuktige luften som dannes når slammet varmes opp, ventileres ut gjennom en filterprosess.

HUBERs slamvendingsgrabb SOLSTICE® sørger for utjevning, fordeling, blanding og transport av slammet. Gjennom såkalt «back mixing» blandes slam som befinner seg på ulike trinn i tørkeprosessen. Blandingen reduserer tiden da slammet er i den kritiske TS % -fasen for at det skal danne seg luktforurensende stoffer.

For å gjøre oppvarmingen av slammet mer effektiv, kan løsningen suppleres med gulvvarme, noe som påvirker tørketiden så vel som størrelsen på drivhuset. Hvis det er tilgang på overflødig varme fra for eksempel råtnetank eller fjernvarme, kan denne brukes til å tørke større mengder avvannet slam.

Downloads

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

[Norsk] HUBER SRT system – solar sewage sludge drying with the HUBER Sludge Turner SOLSTICE®
[Norsk] Systems concept: Sludge drying with solar and renewable energy
[Norsk] Systems concept: Sludge drying with solar and renewable energy
[Norsk] A double shovel is ploughing through the sludge bed and turning the sludge as the machine is moving through the greenhouse
[Norsk] The HUBER Sludge Turner SOLSTICE® can backmix sludge.

Case Studies

Case Studies

Medier

Produkter

request further product information