Rotamat skruefortykker S-DRUM

HUBER skruefortykker S-Drum, for de store volumene

Skruefortykkeren består av et skrått innløpskammer med spalter. Inne i skruen er det en transportskrue som presser slammet opp gjennom kammeret. Før slammet mates inn i fortykkeren, blandes det med polymer i reaktoren og renner med tyngdekraften inn i fortykkeren. Når du er inne i kurven, presser skruen slammet oppover gjennom kammeret. Det frigjorte vannet filtreres gjennom innløpskammeret og inn i bunnen av trommelen der innløpskammeret og skruen er montert. Omrøringen som oppstår når skruen skyver slammet oppover i skråningen, frigjør mer vann som dreneres gjennom innløpskammeret. På toppen av innløpskammeret er en plate som slammet til slutt «faller» over, og det fortykkede slammet faller ned i sjakten til neste trinn i prosessen, for eksempel en råtnetank. TS-nivået du vil oppnå på slammet ut av maskinen, styres av høyden på platen på enden av innløpskammeret, og av hvor raskt transportskruen spinner. Innløpskammeret renses av en spylerampe under den pågående prosessen, noe som gir stor kapasitet.

Fordeler

Fordeler

Fordeler med HUBER skruefortykker S-DRUM

  • Volumreduksjon opptil 90 %
  • Robust konstruksjon for stor belastning fra tungt og grovt slam
  • Stabil drift takket være kraftig innløpskammer i rustfritt stål
  • Ingen smørebehov
  • Tett og luktfri konstruksjon Lavt støynivå 68 db(A)

Brosjyrer

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Produkter

request further product information