HUBER skruepresse S-PRESS

Robust og fleksibelt anvendbar avvanningsenhet

Væskeslam blandes med polymer og pumpes inn i en flokkingsreaktor der partiklene i slammet danner flokker. Det flokkede slammet renner inn i maskinen av seg selv. Skruepressen består av et skrått innløpskammer i 0,25 mm kileformet ledning (wedge wire). Vannet i slammet strømmer gjennom innløpskammeret mens de faste partiklene holdes inne i innløpskammeret og transporteres opp gjennom det skrånende innløpskammeret med en sakte roterende skrue. Kontinuerlig avvanning av slammet skjer i skruepressen ved å øke trykket takket være den koniske skruen. Dette fører til at slamvolumet reduseres i pressonen. Trykket i maskinen kan justeres ved hjelp av en trykkkjegle ved utgangen, og dermed kan TS-innholdet reguleres avhengig av forholdene. Børstene på skruevingene rengjør kammeret fra innsiden, og en roterende spylerampe renser den fra utsiden.

Fordeler

Fordeler

Fordeler med HUBER skruepresse S-PRESS

 • Reduksjon av slamvolum og masse
 • Ufølsom for grove materialer, konstruert for stor belastning av faste partikler
 • Svært lite slitasje takket være skruens rotasjonshastighet på 5 o/min
 • Lavt energi- og vannforbruk
 • Automatisk drift
 • Lite vedlikehold, ikke behov for smøring
 • Lave driftskostnader
 • Fullstendig innkapslet, luktfritt anlegg
 • Lavt støynivå, 68 dB(A)
 • Ingen vibrasjoner
 • Pneumatisk kontrollert mottrykkskjegle
 • Ekstra stabil utførelse for industrielle anvendelser Mer enn 700 vellykkede installasjoner over hele verden

Downloads

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Medier

 

Produkter

request further product information