HUBER sítový separátor STRAINPRESS®

 • Kontinuální cezení, odvodnění a transport hrubých částic
 • Odstranění hrubých částic z městských i průmyslových odpadních vod

STRAINPRESS® je horizontální sítový separátor hrubých částic trubkovitého tvaru, skládající se z vtokové, tlačné, cedící a lisovací zóny. Zařízení je zakončeno částí s kónickým lisovacím zařízením, odkud vypadávají přecezené, odvodnění shrabky.

Více...Zavřít

Hrubé částice jsou odstraňovány pod tlakem kontinuálně a tím pádem není nutné propírání cedící zóny.

 • Odstraněné hrubé částice přecezeny a odvodněny až na úroveň 45 % obsahu sušiny
 • Systém díky tlačení dodávaného kalu vhodný pro jakýkoli typ kalu (vč. viskózního a tuky obsahujícího kalu)
 • Snížení nákladů na údržbu a zvýšení provozní spolehlivosti následujících systémů pro úpravu kalů (zahušťování, vyhnívání, odvodnění, hygienizace, sušení apod.)
 • Perforace od 0.4 do 10 mm, vhodná rovněž pro průmyslové využití
 • Průtočná kapacita až 110 m³h-1 kalu
 • Spolehlivé perforované síto čistící bez potřeby externí prací vody a bez kartáčového čištění
 • Automatický lisovací kuželový systém pro účinné odvodnění
 • Zkušenosti s více než 1000 instalacemi po celém světě

Výhody

Výhody

Výhody STRAINPRESS® sítového separátoru SP

 • Ideální zakončení mechanických čistících systémů s velkým děrováním, volné pevné látky jsou odstraňovány z kalu.
 • Bez potřeby dalšího zvláštního čerpadla díky uzavřenému kompaktnímu „in-line“ systému
 • STRAINPRESS®-systém může být integrován do uzavřeného trubního systému
 • Kontinuální separace hrubých částic pod tlakem, s nízkou tlakovou ztrátou (40 až 60 KPa)
 • Cezení, odvodnění a transport hrubých částic v jednom zařízení
 • Bez nutnosti praní
 • Možnost přenastavení horizontálně pohybujícího se šneku pro zajištění neustále perfektně čistého síta
 • Plně automatický kontinuální nebo přerušovaný provoz
 • Prostorová nenáročnost, snadná instalace do uzavřeného trubního systému
 • Zvládání rozdílných průtočných množství kalu
 • Lisovací kužel zajišťující odvodnění příchozího materiálu rozdílné kvality a koncentrace
 • Automatická regulace rotace šneku v závislosti na měnícím se tlakovém odporu rozdílných upravovaných kalů

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu