HUBER Coanda pračka písku RoSF4

 • Užitím tzv. Coandova efektu zajištěna vysoká účinnost odstranění písku
 • Méně než 3 %  organických látek
 • Vysoká propustnost pevných látek
 • Již více než 2000 aplikací po celém světě

HUBER Coanda pračka písku RoSF4 kombinuje (třídění) a praní písku v jedné kompaktní jednotce. Užitím Coandova efektu může být proces separace kombinován s procesem třídění pro zajištění vysoké separační účinnosti a vynikajícího praní.

Více...Zavřít

Po té jsou pevné látky obsažené ve vodě (písek, organický materiál) separovány díky odchylujícímu se proudu a díky změně rychlosti tohoto proudu. V závislosti na usazovací rychlosti tyto částice klesají ke dnu nádoby. Toto ideální proudění vede k separaci až 95 % částic o průměru 0,2 – 0,25 mm.

Účinnost separace záleží na usazovací rychlosti pevných látek určených k odloučení, která je dále závislá na objemové hmotnosti a velikosti pevných částic. Tzn., že tímto způsobem lze odstranit rovněž organický materiál.

Dále je odloučený písek propírán, čímž se od pískových zrnek odlučuje přidružený organický materiál.

Po odstranění organických složek je již čistý písek přemístěn rotačním šnekem, kterým se zároveň odvodní a přepadne do kontejneru. Organický materiál, který zůstal v předešlé pračce písku COANDA je ze zařízení odváděn rovněž automaticky, né  ale kontinuálně, v závislosti na celém procesu tak, aby byla účinnost zařízení stále vysoká.

Výhody

Výhody

Výhody pračky písku COANDA RoSF 4

 • Bez nutnosti přidání předchozího síta nebo česlí
 • Vysoká účinnost separace písku a stěrku
 • Použitelnost pro písky ze stokových sítí i uličních smetků
 • Bez drcení kamení a štěrků
 • Rotační šroub oboustranně uložen pro minimální opotřebení
 • On-line měření množství písku během jeho plnění
 • Měření množství písku nezávislé na velikosti zrn
 • Nízká rychlost odtoku na přepadu a vírová komora s Coandovým tulipánem
 • Odstranění samostatných organických látek umožňuje jejich další zpracování
 • Rotační šroub s velkým průměrem pro vysoký dopravní výkon pevných látek
 • Míchadlo a šroub z nerezové oceli
 • Zkušenosti s více ne 2000 aplikacemi po celém světě
 • Snadno zařaditelné do kompletního procesu čištění

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek RoSF 4

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu