HUBER kruhový lapák písku HRSF

  • Volitelně s integrovaným separačním šnekem
  • Kompaktní, prostorově nenáročná jednotka
  • Možnost betonové, či nerezové nádrže

Separace pískových částic je v HUBER kruhovém lapáku písku HRSF podporována rotačním pohybem odpadní vody v jeho nádrži.Separační efekt vzniká pomocí odstředivé síly, která působí na jednotlivé částice písku. Jako separační plocha slouží vnitřní povrch nádrže.

Více...Zavřít

Z důvodu zvětšení separačního povrchu je lapák HRSF vybaven dalším dodatečným „trychtýřem“ uvnitř nádoby. Díky tomu je dosahováno maximální separační účinnosti. Pro vylepšení separace organických nečistot z pískových částic je volitelnou možností provzdušňování. Organické nečistoty flotují na hladině a jsou odstraňovány z hladiny společně s odtékající vodou.

Separované pevné látky jsou ze zařízení odstraňovány pomocí rotačního šnekového dopravníku, nebo jsou pumpovány přímo do pískového separátoru.

Kruhový lapák písku HSRF byl navrhnut na základě numerických výpočtů a testován v praxi ve spolupráci s německým zkušebním ústavem LGA.

Výhody

Výhody

Výhody HUBER kruhového lapáku písku HRSF

  • Maximální separační účinnost díky dvojité separační ploše („trychtýř“)
  • Kompaktní, prostorově nenáročná jednotka
  • Vyrobeno kompletně z nerezové oceli
  • Maximální antikorozní ochrana díky moření v lázni
  • S integrovaným separačním šnekem
  • Volitelně s monolitickou betonovou nádrží
  • Volitelně se separátorem pěny (flotujících tuků) a s aerací

Downloads

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek HRSF
Schematický náčrtek HRSF

Fotografie

Fotografie

Produkty

Další informace o produktu