HUBER čištění na přepadech ROTAMAT® RoK1

Automaticky čištěné síto pro zadržení pevných látek na přepadech retenčních nádrží a na přepadech jednotné a dešťové kanalizace

  • Efektivní separace pevných látek
  • Kontinuální automatické čištění síta
  • Pro omezenou výšku horní hladiny
  • Robustní provedení z nerezové oceli

Při bouřkách a podobných událostech vedoucích k extrémním průtokům strhujícím okolní nečistoty, které se poté dostávají prostřednictvím dešťových nebo jednotných stokových sítí do recipientů je vhodné použití čištění na přepadech odlehčovacích komor. Toto čistění je zvláště vhodné pro přepady do vodních ploch a toků vyžadujících rozsáhlejší opatření týkající se čištění přívalových vod.

ROTAMAT® čištění na přepadech RoK 1 je ideálním řešením pro výše zmíněné úlohy, jak na stávajících tak nově budovaných objektech stokových sítí. Síto patří do skupiny jemných sít navrhovaných pro velké průtoky při extrémně nízkém hydraulickém odporu. Dvourozměrné cezení zaručuje zachycení velikého množství pevných látek v kombinaci s automatickým čištěním perforovaného plechu (síta).

Více...Zavřít

Zařízení RoK 1 bývá umístěno horizontálně přímo za přelivnou hranou přepadu. Hlavním prvkem zařízení je rotační šnek, který je úmístěn v perforovaném plechovém žlabu. Prívalová voda přetéká přes přelivnou hranu a protéká skrz perforovaný žlab, kde jsou zachycovány pevné látky. Rotační šnek je vybaven ¨po obvodě¨ upevněným kartáčem, který čistí žlabové síto, ze kterého jsou zároveň shrabky tlačeny šroubovicí na konec žlabu, odkud přepadají zpět do přitékající vody pod přelivnou hranu odlehčovací komory. Odtud jsou odpadními vodami pomocí stokové síťě dopraveny na ČOV. Alternativním volitelným řešením je možnost odčepávání shrabků z cedícího žlabu přímo do kontejneru pro následnou likvidaci. Při přívalech vod se RoK 1 automaticky spustí a dale pracuje rovněž plně automaticky a samostatně.

Výhody

Výhody

Instalace zařízení za přelivnou hranou má za následek tyto výhody:

  • Optimální zachycení pevných látek díky sítu (perforovaný plech)
  • Nízký hydraulický odpor díky instalaci za přelivnou hranou
  • Ideální řešení pro vypouštění s omezenou horní hladinou
  • Bezproblémová aplikace na stávající přepady
  • Možné kompletní zatopení perforovaného žlabu

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek RoK 1

Fotografie

Fotografie

 
 

Produkty

Další informace o produktu