HUBER rotační síto RoMesh®

 • Separace vlasů, vláken a jemných suspendovaných materiálů
 • Jemné cezení na výpustech do recipientu
 • Záložní zdroj užitkové vody
 • Jasná velikost zrn separovaného materiálu
 • Redukce CHSK a BSK5

Více...Zavřít

Aplikace:

 • Separace vlasů, vláken a suspendovaných materiálů z městských a průmyslových odpadních vod
  Předběžná separace jemných materiálů je velmi důležitá pro membránové bioreaktory zařazené mezi ostatní technologie. Protože takové jemné látky mohou nejen zanášením snížit výkon bioreaktorů, ale zároveň mohou způsobit závažné provozní problémy.
 • Redukce CHSK/BSK na výpustech do recipientu
  V případech, kdy mají výpusti do recipientu pouze mechanické čištění, je důležité snížit spotřebu kyslíku vypouštěných vod, aby se předešlo eutrofizaci. ROTAMAT® rotační jemné síto RoMesh® je schopné odstranit 20 % BSK5, volitelně je možné předřadit flokulaci pro výraznější snížení BSK5, což již může výrazně pomoci při dodržování imisních limitů.

Výhody

Výhody

Výhody ROTAMAT® rotačního jemného síta RoMesh®

 • Čtvercové síto poskytující jisté odstranění určitých velikostí zrn materiálu
 • Nízká tlaková ztráta
 • Mechanická redukce CHSK/BSK5 až o 30 %
 • Odstranění až 60 % pevných látek
 • Volitelně vysokotlaké propírání ( 12 MPa)
 • Přidáním flokulantů redukce pevných látek až o 95 %, CHSK a BSK5 až o 65 % a fosforu až o 60 %
 • Užavřená kompaktní jednotka
 • Velmi vysoká hydraulická propustnost

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu