HUBER šnek se sítem ROTAMAT® Ro9

ROTAMAT® Micro Strainer Ro 9

Síto pro cezení odpadních vod od malých po střední průtoky

  • S integrovaným propíráním a zhutňováním shrabků
  • Pro instalaci ve žlabu nebo ve speciální nádrži
  • Volitelně protimrazová ochrana pro venkovní instalace

HUBERE Micro Strainer ROTAMAT® Ro9 je instalován přímo ve žlabu nebo ve zvláštní nádrži. Odpadní voda proudí skrz otevřený přední konec sítového koše a skrz síto na kterém se zachycují vyflotované, usazující se a suspendované látky. Účinnost této sítové separace závisí také na velikosti ok síta.

Zanášení síta s sebou přináší další filtrační efekt, díky němuž mohou být zachyceny i částice menší než je velikost jeho ok.

Více...Zavřít

Stroj začne pracovat, jakmile díky zaslepení jeho síta dosáhne hladina ve žlabu určité úrovně. Robustní rotační šnek odstraňuje shrabky z povrchu síta. Dalšího čištění je dosahováno díky kartáči, který je upevněn po obvodu šroubovice rotačního šneku. Díky tomuto kartáči je také eliminováno opotřebení zařízení na minimum. Šnekový dopravník transportuje shrabky skrz uzavřený tubus, kde je současně odvodňuje, zhutňuje a poté předává do kontejneru, případně dalšího dopravníku.

Provoz ROTAMAT® Šneku se sítem Ro 9 je založen na unikátním systému kombinujícím cezení, propírání, transport, zhutňování a odvodňování v jedné kompaktní jednotce. Průtočnost je volitelná v rozsahu, závislém na perforaci síta, nebo velikosti průlin a na průměru sítového koše (až do 700 mm). Zařízení může být instalováno do žlabu, nebo do speciální nádrže, která jej nahrazuje.

Výhody

Výhody

Výhody provozovatelů HUBER Šneku se sítem ROTAMAT® Ro9

  • Rychlá a snadná instalace
  • Možnost dodatečné modifikace upranou stávajících, nebo přidáním dalších komponentů
  • Spolehlivé automatické čištění povrchu síta, s nízkým opotřebením kartáčů
  • Celá konstrukce z nerezové oceli – téměř nekonečná životnost a minimální údržba
  • Uzavřená konstrukce, zabraňující šíření zápachu
  • Minimální náklady na likvidaci shrabků díky jejich propírání a zhutňování
  • Volitelně mrazuodolné provedení pro venkovní instalace

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu