HUBER rotační síto ROTAMAT® Ro2 / RPPS / STAR

ROTAMAT®Rotary Drum Fine Screen Ro 2 / RPPS

Spolehlivé a dobře prověřené jemné síto pro vtokové objekty městských a průmyslových ČOV

  • S integrovaným lisem shrabků
  • S integrovaným propíráním shrabků
  • Více než 2000 instalací po celém světě

ROTAMAT® rotační bubnové síto je kompletně vyrobené z nerezové oceli a mořeno v lázni. Rotační síto Ro 2 / RPPS je instalováno přímo do žlabů nebo do nádrže, která jej nahrazuje. Zařízení je instalováno pod úhlem 35 °.

Více...Zavřít

Otevřeným koncem do nakloněného koše vtéká odpadní voda a v ní obsažené pevné látky jsou zachycovány na povrchu sítového koše. Zanášení síta s sebou přináší další filtrační efekt, díky němuž mohou být zachyceny i částice menší než je velikost jeho ok, či průlin. Sítový koš začne rotovat, jakmile je dosaženo určité úrovně horní hladiny díky zanesení povrchu síta.

Buben při svém otáčení vyzvedá shrabky a shazuje je ze svého povrchu do centrálně umístěného žlabu. Spolehlivé odstranění zbývajících shrabků a nečistot ze síta je zajištěno čistícím lištovým kartáčem a lištou tryskající tlakovou vodu. Zapouzdřený šnekový dopravník zvedá, odvodňuje a zhutňuje shrabky, přičemž do okolí nešíří zápach. Shrabky z tohoto dopravníku přepadají přímo do zákazníkova kontejneru, nebo dalšího dopravníku.

Výhody

Výhody

Výhody HUBER rotačního síta ROTAMAT®

a) Nízká tlaková ztráta a vysoká separační účinnost
Díky tvaru a naklonění rotačních česlí je dosahováno nejlepších výsledků. Při náklonu 35° je cezení efektivnější než při svislé, či příkřejší instalaci – maximální separační účinnost při minimální tlakové ztrátě.

b) Kompletně vyrobeno z nerezové oceli

Stroj kompletně vyroben z nerezové oceli a mořen v lázni, čímž je zajištěna maximální antikorozní ochrana a tím je podstatně zjednodušena údržba.

c) Jistý průtok přes cedící plochu
Proud odpadní vody neobtéká síto a vtéká přímo do něj přes jeho otevřený konec. Jediná cesta vody z bubnu ven vede přes síto. Tento systém poskytuje prevenci proti přetečení a zaručuje, že voda proteče sítem.

d) Rozdílné funkce kombinované v jednom systému ROTAMAT®

Zařízení kombinuje cezení, odstraňování shrabků, jejich přepravu, propírání, odvodnění a zhutnění v jedné prostorově nenáročné jednotce. Dodatečnou nezanedbatelnou výhodou je možnost vyhazování shrabků přímo do napojeného pytle, čímž je zabráněno šíření zápachu.

e) Venkovní mrazuodolné provedení

Na přání zákazníka je možné zařízení vybavit topným drátovým tělesem a tepelnou izolací. V tomto provedení je možné zařízení bez obav a problému provozovat mimo provozní budovy v otevřeném prostranství během zimní sezóny.

f) Dodatečné dovybavení rotačního síta ROTAMAT®
Dodatečné dovybavení rotačního síta ROTAMAT® umožňuje pozdější modifikace odpovídající požadavkům zákazníka. Obvyklými dodatečnými modifikacemi jsou úpravy na mrazuodolné provedení, nebo přidání integrovaného propírání shrabků. Je možné modifikovat i samotný povrch síta (např. změna perforace).

g) Nenáročná údržba
Bez potřeby lubrikantů. Pravidelné kontroly s vizuálním hodnocením jsou dostatečné.

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu