HUBER kompaktní zařízení ROTAMAT® Ro5

ROTAMAT® Complete Plant Ro 5

Osvědčené komponenty pro mechanické předčištění

 • S provzdušňovaným (na přání neprovzdušňovaným) pískovým kanálem
 • Volitelně možnost integrovaného lapáku tuků s poloautomatickým odstraňováním mastnot

Z důvodu bezpečného provozu je prvním krokem čištění odpadních vod mechanické předčištění zahrnující:

 • Jemné cezení
 • Úprava shrabků
 • Separace písku (štěrku)
 • Třídění (praní) písku (štěrku)
 • Oddělení a odstranění tuků a mastnot

Náše první kompaktní zařízení jsme vyvinuli a dodali během 80. let 19. století. Od té doby si již stovky projektantů a provozovatelů vybrali a nainstalovali naše kompaktní zařízení, především kvůli jejich spolehlivému provozu a nízkým nárokům na údržbu. Návrh a instalace našich kompaktních zařízení jsou snadné a jednoduché, ale také šetří značné náklady spojené s výstavbou.

Více...Zavřít

1. Jemné cezení
V závislosti na specifických podmínkách a datech, jako jsou maximální průtok, zatížení česlí a zatížení pískem nebo štěrkem jsou vybrány jedny z následujících česlí nebo sít:

 • HUBER Rotační česle ROTAMAT® Ro1
  průliny 6 nebo 10 mm
 • HUBER Rotační síto ROTAMAT® Ro2 / RPPS
  průliny (perforace) 1 – 6 mm
 • HUBER Šnek se sítem ROTAMAT® Ro9
  průliny (perforace) 1 – 6 mm
 • HUBER Oběhové česle EscaMax®
  perforace 1 – 10 mm
 • HUBER STEP SCREEN® SSF
  průliny 3 nebo 6 mm

2. Úprava shrabků

 • ROTAMAT® Rotační česle Ro 1 / ROTAMAT® Rotační síto Ro 2 / RPPS / ROTAMAT® Šnek se sítem Ro9
  Všechny česle nebo síta ROTAMAT® jsou vybaveny lisováním shrabků, volitelně propíráním shrabků (IRGA), odvodněním a zhutňováním v integrovaném šnekovém lisu, který shrabky vylisuje na obsah sušiny 45 %.
 • STEP SCREEN® SSF, Oběhové česle EscaMax®
  Samostatný vysokotlaký propírací lis WAP je obvykle instalován za STEP SCREEN®. Podíl sušiny ve shrabcích závislý na použitém typu WAP® – lisu je nad 50 %.

3. Separace písku
Sedimentační nádoby našich kompaktních zařízení ROTAMAT® jsou navrhovány podle mezinárodních standardů, nebo podle specifických požadavků zákazníků. Nádoby jsou dostupné jako provzdušňované, volitelně bez aerace.  Výběr provzdušňovaného nebo neprovzdušňovaného typu závisí na různých kritériích, jako jsou rozsahy dešťových nebo bezdešťových průtoků, nebo zda jsou navrhovány ještě další systémy úprav.

4. Praní písku
Usazený písek je sbírán ze dna pískové sedimentační nádoby nakloněným šnekovým dopravníkem, který míchá a odvodňuje odebraný písek. Tento odvodněný písek přepadá z horní části šnekového dopravníku do pračky písku RoSF 4 COANDA®.

5. Oddělení a odstranění tuků
Separace tuků a mastnot je v kompaktních zařízeních dostupná pouze s použitím provzdušňovaných sedimentačních nádob. Tuky se hromadí ve zvláštní nádobě rozdělené štěrbinovou deskou na sedimentační pískovou a flotační tukovou komoru. Na rozdíl od mnoha konkurenčních systémů, jsou plovoucí tuky sbírány z hladiny pádlovým shrnovačem, který je pomalým pohybem táhnut ocelovým lankem. Pádlo je tvarováno ideálně pro odstranění téměř všech plovoucích látek z lapače tuků. Tím je zabráněno anaerobnímu rozkládání tuků a s ním spojenému zapáchání.

Výhody

Výhody

 • Jemné cezení
 • Volitelně propírání shrabků
 • Odvodnění shrabků
 • Separace písku
 • Odvodnění písku
 • Volitelně provzdušňovaný lapák písku
 • Volitelně kombinace s praním písku
 • Volitelně separace a odstranění tuků
 • Účinnost odstranění v souladu s mezinárodními standardy (písek 90 %)
 • Průtočná kapacita 300 ls-1
 • Oddělená tuková komora s poloautomatickým odstraňováním tuku
 • Zcela uzavřená bezzápachová jednotka
 • Volitelně protimrazová ochrana pro venkovní použití
 • Nadzemní nebo podzemní varianta
 • Zkušenosti s více než 800 instalacemi
 • Zařízení vyrobeno kompletně z nerezové oceli

Downloads

Řešení

Schematický náčrtek

Schematický náčrtek

Multimedia

Produkty

Další informace o produktu